Διαγωνισμοί

Τελευταία Νέα, Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: α)ΟΔΥΣΣΕΑ (Κ. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ) β) Τμ. ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ) γ) Τμ. ΜΑΡ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ. δ) Τμ. 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ” Προϋπολογισμού 112.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.(ενημερώσεις: 1). 17/7/2024 ενημέρωση espd.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ” Προϋπολογισμού 66.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.(1. 12/7/2024 ενημέρωση οριζοντιογραφίας).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΧΑΡΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΠΛ. ΠΑΛΑΣΚΑ & ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ” Προϋπολογισμού 44.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΣ  ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ – ΕΤΗ 2024-2025-2026” Προϋπολογισμού 320.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.( Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 208187)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (κάτω των ορίων του Ν4412/2016) για επιλογή αναδόχου του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ” Προϋπολογισμού 350.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 208182)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΑΜΜΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» προϋπολογισμού 15.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Ενημερώσεις: 1). την 22/2/2024 έγινε ανάρτηση της οικονομικής προσφοράς. 2). 26/2/2024 ενημέρωση για τα πτυχία Η/Μ)).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »