18 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Κοινοποίηση