ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ – ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΙΚΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κοινοποίηση