Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ετών 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

37 ης Διαχειριστικής Χρήσεως
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

36 ης Διαχειριστικής Χρήσεως
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

35 ης Διαχειριστικής Χρήσεως
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

34 ης Διαχειριστικής Χρήσεως
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

33ης Διαχειριστικής Χρήσεως
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

32ης Διαχειριστικής Χρήσεως
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016