ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εξόφληση Λογαριασμών, Δικαιολογητικά, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Χρήσιμα Τηλέφωνα

Εξόφληση Λογαριασμών

Oι Τράπεζες στις οποίες μπορείτε να εξοφλείτε τους λογαριασμούς Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για Αλλαγή Ονόματος, Διακοπή ή Επανασύνδεση Υδρομέτρου, Μειωμένο Τιμολόγιο, Παροχή Ύδρευσης κ.ά.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ετών 2016, 2017, 2018 και 2019

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Εύκολη πρόσβαση στα τηλέφωνα των υπηρεσιών μας