ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εξόφληση Λογαριασμών, Δικαιολογητικά, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Χρήσιμα Τηλέφωνα, Τιμολογιακή Πολιτική

Εξόφληση Λογαριασμών

Oι Τράπεζες στις οποίες μπορείτε να εξοφλείτε τους λογαριασμούς Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για Αλλαγή Ονόματος, Διακοπή ή Επανασύνδεση Υδρομέτρου, Μειωμένο Τιμολόγιο, Παροχή Ύδρευσης κ.ά.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ετών 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Εύκολη πρόσβαση στα τηλέφωνα των υπηρεσιών μας

Τιμολογιακή Πολιτική

Τιμολογιακή πολιτική των δήμων