ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΩΜΕΝΟΥΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑΙ»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κοινοποίηση