ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 3,9 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ

Κοινοποίηση