ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ι. Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 11:30, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΔΕΙΤΕ την ημερήσια διάταξη ΕΔΩ:

Κοινοποίηση