Συνεδρίαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΙ, Πέμπτη 30-12-2021, 12:30.

Δείτε την ημερήσια διάταξη εδώ.

Κοινοποίηση