ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ι.

Επειδή η Δ.Ε.Υ.Α.Ι. στερείται Νομικών Συμβούλων και καθημερινά πολλές υποθέσεις της απαιτούν εξειδικευμένες Νομικές Συμβουλές και Γνωμοδοτήσεις, το Δ.Σ. της Επιχείρησης, με την υπ’ αριθμ. 20/433/13-12-2019 απόφασή του ενέκρινε, να γίνει ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) προς τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, για την κατάρτιση πίνακα δικηγόρων, από τον οποίο θα επιλέγονται κατά περίσταση οι πλέον κατάλληλοι για την υποβοήθηση του έργου της Επιχείρησης. Τα απαιτούμενα προσόντα των ενδιαφερομένων ορίζονται ως:

Γνώσεις:

  • Διοικητικού Δικαίου,
  • Εργατικού Δικαίου και
  • Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (8ης Μεραρχίας 3-5, 2ος όροφος), στο οποίο θα εμφανίζονται οι σπουδές τους καθώς και η εμπειρία τους στα παραπάνω θέματα, ως τις 12-10-2020.

Ο Πρόεδρος

Αριστείδης Μπαρτζώκας

Κατεβάστε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε μορφή pdf

Κοινοποίηση