Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_έργο:ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ _Προϋπολογισμός 5.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση