Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  ανάθεση του έργου: “ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 239 ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ & ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ”

Κοινοποίηση