Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ(ΜΕΛΑΝΔΡΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. (1/7/2024 ενημέρωση οριζοντιογραφίας)

Κοινοποίηση