Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΔΙΝΗΣ ΣΕ ΟΔΟ ΜΕΤΑΞΥΤΩΝ Ο.Τ.72-73» προϋπολογισμού 2.350,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.(1. ενημέρωση οικονομικής προσφοράς 11.4.2024)

Κοινοποίηση