Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» προϋπολογισμού 9.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.(1. ενημέρωση οικονομικής προσφοράς 11.4.2024)

Κοινοποίηση