Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» προϋπολογισμού 17.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση