Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» προϋπολογισμού 17.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Ενημερώσεις 1). 26/2/2024 ενημέρωση για τα πτυχία Η/Μ)).

Κοινοποίηση