Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου:  «α)ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΔΙΝΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 180 β)ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΥΡΑ)» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κοινοποίηση