ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΑΓΕΤΟ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Κοινοποίηση