ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ:(ΥΔΡΕΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ – ΙΩΑΝΝΙΔΗ – ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ – Α. ΚΟΜΝΗΝΗΣ)_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 66.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

Κοινοποίηση