ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 245.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin