ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ442Α ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ – ΔΡΟΣΙΑ

Κοινοποίηση