ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΥΑΙ

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

Κοινοποίηση