ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

Κοινοποίηση