ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ :Α) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΜ. ΞΑΝΘΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ. Β) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 31-36, 34 ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ»

Κοινοποίηση