ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: (ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2022) _ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:29.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Κοινοποίηση