ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΜΦΑΚΕΛΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Κοινοποίηση