ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin