ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin