ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ

Κοινοποίηση