ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ, 28/6/22

Κοινοποίηση