ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι Πηγές, το Εργαστήρι Ποιοτικού Ελέγχου, ο Βιολογικός Καθαρισμός

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Περιβάλλον

Πηγές Κρύας

Οι πηγές της Κρύας προστατεύονται στο μέγιστο βαθμό. Το νερό από τους πρόποδες του Μιτσικελίου ελέγχεται πλήρως ώστε η ποιότητά του να είναι σταθερή και να φτάνει χωρίς το παραμικρό φορτίο στη βρύση του καταναλωτή.

Η μέριμνα για την προστασία των πηγών είναι συνεχής και αδιάκοπη.

water-sources

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου

Δειγματοληψίες και αναλύσεις νερού σε καθημερινή βάση. Το Εργαστήρι Ποιοτικού Ελέγχου είναι πλήρως εξοπλισμένο. Η τεχνολογική υποδομή που διαθέτει και το εξειδικευμένο προσωπικό εγγυώνται νερό άριστης ποιότητας σε όλους τους καταναλωτές της ΔΕΥΑΙ.

Το εργαστήριο οργανώνεται για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που επιβάλλει ο «Καλλικράτης» με έλεγχο της ποιότητας του νερού σε όλο το λεκανοπέδιο.

Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού αποτελεί την μεγαλύτερη παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος. Εκεί συγκεντρώνονται τα λύματα από όλα τα τμήματα της πόλης που διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο. Με την τριτοβάθμια επεξεργασία το υπόλοιπο εκροής είναι απαλλαγμένο από κάθε ρυπαντικό φορτίο.

Η ΔΕΥΑΙ έχει μελετήσει και έχει ήδη εγκριθεί η χρηματοδότηση για την επέκταση των εγκαταστάσεων καθαρισμού αποβλήτων με το ποσό των 18,8 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη νέα επέκταση του εργοστασίου θα καταστεί δυνατή η επεξεργασία λυμάτων όλου του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

Wastewater