Νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών για την επιλογή αναδόχου, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Και Λειτουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων Για Την Απομακρυσμένη Παρακολούθηση Και Διαχείριση Των Υδροσυστημάτων Του Οικισμού Ιωάννινα, WP3: «Δικτύωση Και Ανάπτυξη Γεωβάσης» (Networking And GIS Database)– Παραδοτέο: 3.6.2: «Εφαρμογή Δεδομένων Σε Γεωβάση» (Realization Of GIS Info Map) & WP4: «Αισθητήρες, Δίκτυα Και Πιλοτικές Δράσεις» (Sensors Networks And Pilot Actions) – Παραδοτέο: 4.6.3: «Πιλοτική Δράση Στην Πόλη Των Ιωαννίνων» (Pilot Action In Ioannina)».

Κοινοποίηση