ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Κοινοποίηση