ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ., 4-11-2020

Δείτε την ημερήσια διάταξη εδώ.

Κοινοποίηση