ηλεκτρονικός, ανοιχτός, δημόσιος διαγωνισμός του έργου : «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ) – ΕΤΟΣ 2020»

Κοινοποίηση