ηλεκτρονικός, ανοιχτός, δημόσιος διαγωνισμός κατασκευής του έργου με τίτλο:  (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΒΑΣΣΗ ΣΤΗ Δ.Ε.  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ), προϋπολογισμού 55.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Κοινοποίηση