Ηλεκτρονικός, ανοιχτός, δημόσιος διαγωνισμός κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΟΛΙΑΣΑ» , συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Κοινοποίηση