Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ και ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ