Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ και ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ