ΕΚΤΑΚΤΗ, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 28-09-2022, ΩΡΑ 16:00

Δείτε την ημερήσια διάταξη ΕΔΩ:

Κοινοποίηση