ΕΚΤΑΚΤΗ, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΔΕΙΤΕ την ημερήσια διάταξη ΕΔΩ:

Κοινοποίηση