ΕΚΤΑΚΤΗ, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 21-06-2023

ΔΕΙΤΕ την ημερήσια διάταξη ΕΔΩ:

Κοινοποίηση