ΕΚΤΑΚΤΗ, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 02-11-2022

Δείτε την ημερήσια διάταξη ΕΔΩ:

Κοινοποίηση