ΕΚΤΑΚΤΗ, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ι. Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 09:00

ΔΕΙΤΕ την ημερήσια διάταξη ΕΔΩ:

Κοινοποίηση