ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ι.

Δείτε την ημερήσια διάταξη θεμάτων ΕΔΩ:

Κοινοποίηση