ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 05-05-2022

Δείτε την ημερήσια διάταξη ΕΔΩ:

Κοινοποίηση