ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ.

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin