ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ W.A.T.T ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Ε.Ε.Λ ΔΕΥΑΙ»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κοινοποίηση