ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 2018

water-waves
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ -1- 31.12.2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ -2- 31.12.2018
Προκήρυξη Γενικού Διευθυντή ΔΕΥΑΙ
Σύσταση επιφυλακής 22-23 & 25-26 Δεκεμβρίου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 20.12.2018 EKTAKTO
Σύσταση επιφυλακής 15 – 16 Δεκεμβρίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 08 – 09 Δεκεμβρίου 2018
Επέκταση Αγωγού Ύδρευσης μεταξύ Ο.Τ. 442-449 στην περιοχή της ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ασφάλιση Αυτοκινήτων ΔΕΥΑΙ
Σύσταση επιφυλακής 01 – 02 Δεκεμβρίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 24 – 25 Νοεμβρίου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 28.11.2018
Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων στο Ο.Τ. 306 στη Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Κατασκευή – Μετατόπιση – Εκβάθυνση Φρεατίων ελέγχου ακαθάρτων στο δήμο Ιωαννιτών
Σύσταση επιφυλακής 17 – 18 Νοεμβρίου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 16.11.2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμός & Ισχυρά ρεύματα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Παροχή Υπηρεσιών Ασθενή ρεύματα, Δίκτυα & Συστήματα ασφαλείας
Επέκταση Αγωγού Ύδρευσης στην περιοχή ΒΡΥΣΟΚΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Επεμβάσεις στα Δίκτυα Αποχέτευσης-Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ι
Επείγουσα Προμήθεια εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων
Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων στις οδούς ΖΥΓΟΥΡΗ-ΧΡ. ΜΑΚΡΗ, στους ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση Καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 02.11.2018
Σύσταση επιφυλακής 03 – 04 Νοεμβρίου 2018
Προμήθεια Αδρανών Υλικών
Σύσταση επιφυλακής 27 – 28 Οκτωβρίου 2018
Αντικατάσταση – Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Όμβρων Υδάτων σε οδό της Τ.Κ. ΜΠΑΦΡΑΣ
Αντικατάσταση Αγωγού Ύδρευσης ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ
Σύσταση επιφυλακής 20 – 21 Οκτωβρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ενδιαφέροντος Οικοδομικές Εργασίες
Τεύχος Διαγωνισμού Προληπτική Συντήρηση – Τεχνική Επιφυλακή & Καθαρισμός Αντλιοστασίων Λυμάτων

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 17.10.2018
Σύσταση επιφυλακής 13 – 14 Οκτωβρίου 2018
Προμήθεια Αδρανών Υλικών
Σύσταση επιφυλακής 06 – 07 Οκτωβρίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 29 – 30 Σεπτεμβρίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 22 – 23 Σεπτεμβρίου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 24.09.2018

Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Ιωαννίνων

Τα έγγραφα της διακήρυξης είναι:

Μέρος Α.1,Μέρος Α.2,Μέρος Α.3,Μέρος Α.4,Μέρος Α.5,
Μέρος Α.6,Μέρος Α.7,Μέρος Α.8,Μέρος Α.9,Μέρος Α.10,
Μέρος Α.11,Μέρος Α.12,Μέρος Α.13,Μέρος Α.14,Μέρος Α.15,
Μέρος Α.16,Μέρος Α.17,Μέρος Α.18,Μέρος Α.19,Μέρος Α.20,
Μέρος Α.21,Μέρος Α.22,Μέρος Α.23,Μέρος Α.24,Μέρος Α.25,
Μέρος Α.26,Μέρος Α.27,Μέρος Α.28,Μέρος Α.29,Μέρος Α.30,Μέρος Α.31,
Γεωτεχνική Μελέτη (Μέρος 1ο), Γεωτεχνική Μελέτη (Μέρος 2ο), Γεωτεχνική Μελέτη (Μέρος 3ο),
Μέρος B.1 , Μέρος B.2 ,
Σύσταση επιφυλακής 15 – 16 Σεπτεμβρίου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 12.09.2018 – Λόγω αναβολής της Συνεδρίασης 10.09.2018
Σύσταση επιφυλακής 08 – 09 Σεπτεμβρίου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 10.09.2018 : ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Σύσταση επιφυλακής 01 – 02 Σεπτεμβρίου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 31.08.2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 09.08.2018
Σύσταση επιφυλακής 11 – 12 Αυγούστου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 10.08.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης
Σύσταση επιφυλακής 04 – 05 Αυγούστου 2018
Σύσταση επιφυλακής 28 – 29 Ιουλίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 21 – 22 Ιουλίου 2018
Διακήρυξη Προληπτική Συντήρηση – Τεχνική Επιφυλακή & Καθαρισμός Αντλιοστασίων λυμάτων
Προμήθεια Καυσίμων
Σύσταση επιφυλακής 14 – 15 Ιουλίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 07 – 08 Ιουλίου 2018
Ανάκληση Πρόσκλησης ΚΗΣΚ 03.07.2018
Σύσταση επιφυλακής 31 Ιουνίου – 01 Ιουλίου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 29.06.2018
Σύσταση επιφυλακής 23-24 Ιουνίου 2018
Συνολική Διαχείριση Βιοστερεών και Λοιπών Στερεών Ε.Ε.Λ. Ιωαννίνων
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 22.06.2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 19.06.2018 ΕΚΤΑΚΤΟ
Σύσταση επιφυλακής 16-17 Ιουνίου 2018
Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη Αφυδάτωσης Ίλυος
Σύσταση επιφυλακής 09-10 Ιουνίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 02-03 Ιουνίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 26-27-28 Μαΐου 2018
Σύσταση επιφυλακής 19-20 Μαΐου 2018
Σύσταση επιφυλακής 12-13 Μαΐου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 09.05.2018
Σύσταση επιφυλακής 05-06 Μαΐου 2018
Σύσταση επιφυλακής 28-29 Απριλίου 2018 & 01 Μαΐου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 20.04.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πιστοποίηση της ΔΕΥΑΙ με ΙSO
Σύσταση επιφυλακής 14 – 15 Απριλίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 06 – 09 Απριλίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 31 Μαρτίου 2018 – 01 Απριλίου 2018
Διακοπή Νερού στις 29 Μαρτίου 2018 στις οδού ΡΙΖΑΡΗ , ΣΟΛΩΜΟΥ , ΡΩΜΑ & ΚΑ’ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 30.03.2018
Σύσταση επιφυλακής 24-25 Μαρτίου 2018
Διακοπή Νερού στις 23-24 Μαρτίου 2018 στην οδό Χρήστου Πρέντζα
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 22.03.2018
Σύσταση επιφυλακής 17-18 Μαρτίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 10-11 Μαρτίου 2018
Εργασίες Ύδρευσης στην ΚΑ’ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις
Σύσταση επιφυλακής 03-04 Μαρτίου 2018
Διακήρυξη «Διαχείριση Βιοστερεών και Λοιπών Στερεών Ε.Ε.Λ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 28.02.2018
Σύσταση επιφυλακής 24-25 Φεβρουάριου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 22.02.2018
Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερόμενων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/ παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σύσταση επιφυλακής 17-19 & 21 Φεβρουάριου 2018
Προμήθεια Φακέλων και Λογαριασμών
Σύσταση επιφυλακής 10-11 Φεβρουαριου 2018
Σύσταση επιφυλακής 03-04 Φεβρουαριου 2018
Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ 05.02.2018

Ανακοίνωση Διακήρυξης για Μίσθωση Εσκαπτικού JCB και Μίσθωση Φορτηγού Έργου
Σύσταση επιφυλακής 20-21 Ιανουαρίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 13-14 Ιανουαρίου 2018
Σύσταση επιφυλακής 06-07 Ιανουαρίου 2018

Κοινοποίηση