ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κοινοποίηση