ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5 ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ – ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Κοινοποίηση